jótékonysági koncert az Értelmi Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért Neveléséért Alapítvány javára

Az Értelmi Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért Neveléséért Alapítvány hosszú ideje foglalkozik értelmileg sérült, autista, hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának, nevelésének segítésével. Az Alapítvány egyik kiemelt célja a gyermekek szabadidős programjaik szervezése, életkörülményeik és életminőségük javítása, különös gondoskodással vigyázva a gyermekek minden lépését, hozzásegítve őket ahhoz az élethez, amely egészséges társaiknak megadatott. Mottójuk: „A gyermek az gyermek, legyen bármilyen is!”

Az Alapítvány szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy sérült gyermekek igenis léteznek, itt élnek közöttünk, a velük való foglalatosság pedig nem csupán lehetőségünk, hanem kötelességünk. A közösség elszánt abban, hogy hozzásegítse a gyerekeket a teljes gyermeki léthez, azt követően pedig – ha ez lehetséges –, aktív részeseivé váljanak a társadalomnak. A tanulók jelentős része hátrányos helyzetű, szociálisan veszélyeztetett, a szülők körében gyakori a munkanélküliség. Ezért az Alapítvány fő feladatának tekinti a negatív környezeti hatások, a hátrányokból adódó különbségek ellensúlyozását. 

Az Alapítvány tevékenységét a Bárczi Gusztáv Általános Iskola pedagógusai több évtizede, kimagasló szakmai színvonalon ültetik át a mindennapokba. Ez a Szentendrén működő kis iskola Budapesttől Esztergomig a térség egyetlen olyan intézménye, mely értelmi fogyatékos gyermekek oktatását, nevelését és készségfejlesztését végzi. A mostani - immár hagyományos - jótékonysági koncertből befolyó összeget az Alapítvány - mint minden évben - gyermektáborozásra és egyéb szabadidős foglalkozásokra költi, jórészt olyan gyermekek számára, akik közül sokan életükben először látják a Balatont. Továbbá az autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek számára olyan fejlesztő IKT eszközök vásárlását tervezi, mellyel kommunikációjuk és szocializációjuk jelentősen fejleszthető.