FREUD CAFE: "Annyi ember vagy ahány nyelvet beszélsz?" - A nyelv szerepe a változásban
Hibrid esemény

Előadó: Hansjürgens Anna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus pszichoterapeuta

Moderátor: Sinkovics Andrea, klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus pszichoterapeuta

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület által szervezett következő Freud Café fókuszában a soknyelvűség témája és annak az önkifejezésben betöltött szerepe áll. Vajon mennyi lehetőségünk adódik a lélektani változásra és ebben milyen szerepe lehet a nyelvünknek?

Az évek során, pszichoterapeutaként lehetőségem nyílt arra, hogy ne csak az anyanyelvemen, de idegen nyelveken is folytathassak pszichoterápiát. Mindeközben bennem a következő kérdés fogalmazódott meg:

Az idegen nyelv használata vajon segítségünkre lehet-e a pszichés/terápiás változásban?

Tapasztalataim alapján úgy vélem, hogy a páciensek lélektani problémáinak a megértésében és a feldolgozásban egy másik nyelv használata könnyebbséget adhat. A legjelentősebb különbséget talán a nehezen kimondható, szégyenteljes érzések és szavak megközelítésében vettem észre. Amikor valaki idegen nyelven fogalmazza meg az érzéseit, állapotait, akkor az idegen, majd közössé válni tudó nyelv segít az addig elzárt szigetekként megközelíthetetlen élmények újragondolásában és az azzal kapcsolatos érzések megszelidítésében. A valós lélektani változáshoz azonban arra is szükség van, hogy az átélt élmények - bármilyen nyelven is történjen meg -, megfogalmazhatóvá, ezzel együtt belsővé válhassanak.

Az előadást diszkusszió követi, melyben közösen fogunk gondolkodni ezekről a kérdésekről.

Kép: Tiffany Alfonsen, Pinterest