Előadó: Felházi Anett, klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus
A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület által szervezett következő Freud Café fókuszában
az imposztorjelenség témája, és annak az önértékelésben és önkifejezésben betöltött szerepe
áll.
Az önazonosság bizonytalansága jellemző az imposztor-szindrómában. Ekkor a személy valós
eredményei, sikeressége ellenére alkalmatlannak, csalónak érzi önmagát, folyamatosan attól
fél, hogy lelepleződik és megszégyenül. Az imposztorérzésekkel küzdők tisztában lehetnek
alaptalan félelmükkel, de ez nem csökkenti a szorongásukat. A pszichoanalitikus értelmezés
szerint, a korai gyermekkorban a túlszorongó anyák a gyermekbe vetítik saját izgatottságukat,
megterhelő tartalmaikat, melyek szorongató valóságként válnak konkréttá a gyermek számára.
A túlféltés, illetve túlvédés megkérdőjelezi a gyermek reális és fejlődő képességeit, ezért a
megküzdés kudarca korai szégyen, inkompetencia és alkalmatlanság élményeket alakít ki
benne, amelyek az önképe részévé válnak. A gyermekben a csalás, a lebukás félelmét okozó
kettős önkép alakulhat ki, ami később tudattalanul aláássa a valós teljesítményekhez
kapcsolódó sikerélmény átélését. Későbbi imposztorérzések kialakulásához vezethet az is, ha
a szülő túlértékeli a gyermeket, túlságosan különlegesnek tartja őt, olyan képességeket
tulajdonít neki vagy akár vár el tőle, amelyekkel (még) nem rendelkezik. Idővel, illetve az
életfeladatok nehezedésével a gyermek az elkerülhetetlen kudarcélményeket önmaga
értékességének összeomlásaként élheti át, és a próbálkozásokat, kihívásokat kerülni fogja.
Ezeket a szorongató imposztorérzéseket talán mindannyian megtapasztalhattuk különböző
mértékben. Súlyosabb esetben zsigereinkben, vegetatív idegrendszerünkben is hordozzuk a
nyomait. Az állandó szorongás pedig pszichoszomatikus megbetegedéshez és depresszióhoz
vezethet.
A pszichoanalitikus előadó izgalmas esetrészletekkel mutatja majd be a szindróma – vagyis az
egészséges önbizalmat romboló megszégyenüléstől való félelem – kialakulásának gyökereit,
körülményeit. A hallgatóságnak lehetősége lesz egy „imposztorjelenség” önértekelő skálát is
kitölteni.
Az előadó arra is keresi a választ,hogyan kezelhetőek ezek a mélyen beépült
alkalmatlanságérzések, illetve hogy hogyan csökkenthetőek az imposztorélmények. A
problémában megküzdési lehetőséget kínálhat az, ha tudatosítjuk a korai kapcsolati
élményeinket, vagy megosztjuk egymással hasonló érzéseinket, akár komoly életvezetési
nehézségeket, gátlásokat okozó bizonytalanságainkat.

Helyszíni jegyek korlátozott számban kaphatók.
Az online csatlakozáshoz szükséges linket az előadás napján küldjük ki a vásárláskor megadott email-címre.