FREUD CAFE: Sors és szabadság a pszichoanalízisben

Hibrid esemény

Előadó: dr. Schmelowszky Ágoston, kiképző pszichoanalitikus, pszichoterapeuta, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, habil. egyetemi docens, ELTE PPK, Pszichológiai Intézet

Moderátor: Csáky-Pallavicini Zsófia, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület által szervezett következő Freud Café olyan nagyon aktuális, ugyanakkor örökérvényű kérdésekre keresi a választ, mint hogy mennyire sorsszerű, ami velünk, körülöttünk zajlik, mennyiben van lehetőségünk tisztán látni és dönteni? Vajon meddig tart az ember szabadsága? Hogyan járul hozzá a pszichoanalitikus szemléletmód ezen kérdések megértéséhez és megválaszolásához?

A pszichoanalízis botránykő, mivel azzal szembesíti az embert, hogy nem úr még saját háza táján sem, hiszen tudatosnak hitt döntései valójában még számára is rejtett, tudattalan késztetések által meghatározottak. Sigmund Freud életműve e tudattalan késztetések feltárása mentén bontakozik ki. Kezdetben úgy találta, hogy ezek a késztetések a kis gyermekkorban megélt, elviselhetetlen és elfogadhatatlan tapasztalatokból, és az ezekhez kapcsolódó vágyakból származnak. Később pedig úgy látta, hogy az emberi faj fejlődéséből (filogenezis) származó, elfojtott ösztönök és vágyak alkotják a tudattalant. Mindezeken túl felveti annak lehetőségét is, hogy a tudattalannak van olyan része, amely nem elfojtás által keletkezik. Későbbi elméletalkotók ennek a fajta tudattalannak a meghatározó szerepére is nagy hangsúlyt fektettek. E két tudattalan, az elfojtás által és a nem elfojtás által keletkező, együttesen határozza meg, akár torzíthatja is az ember valósághoz fűződő viszonyát. A valóság pedig kettős. Érthetjük alatta önmagunkhoz, saját lelkünkhöz, személyiségünkhöz fűződő viszonyunkat, és a külső – társas, természeti és tárgyi – környezethez fűződő kapcsolatainkat. Mennyiben tudattalan tényezők - hétköznapi nyelven szólva a sorsszerűség - által meghatározott mindez, avagy mennyiben vagyunk szabadok, mennyiben van lehetőségünk tisztán látni és dönteni? A valóság torzított megélésének következményeivel, a testi és lelki önpusztítással, a tönkrement társas viszonyokkal, és a természeti- és tárgyi környezet felélésével, pusztításával egyre ijesztőbb formában találkozunk nap mint nap. A neves nyelvész és közéleti értelmiségi, Noam Chomsky szerint civilizációnkat két komoly veszély, a környezeti és a nukleáris katasztrófa fenyegeti. Mennyiben sorsszerűség mindez, mennyiben van lehetőségünk tisztán látni és dönteni? Hogyan látja a pszichoanalízis e veszélyeket és a belőlük származó kihívásokat? Miként járulhat hozzá a megoldáshoz?

Az előadó a rendelkezésre álló másfél órában ezekre a kérdésekre keresi a választ, a program utolsó harmadában a közönséggel együttgondolkodva.

A kísérőfotó forrása: Unsplash