A SÁTORJEGYEK ÉS A SZÁLLÓBA SZÓLÓ JEGYEK ELFOGYTAK!

Kérünk, hogy amennyiben sátrazol, személyi díjat és idegenforgalmi adót is annyi napra vásárolj, ahányat a kempingben fogsz tölteni!

Az ifjúsági szállóban 8 db 4 ágyas szoba található (2-2 emeletes ággyal). Idegenfordalmi adót a szálló díja mellé is kell fizetni (személyi díjat nem).

KEDVES VENDÉGÜNK!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok* értelmében, a 2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

A szálláshely a 14 év alatti vendégekre vonatkozó adatokat képviselőjének (pl. szülő, gondviselő) nyilatkozata alapján is rögzítheti.

A rögzítendő adatok:

● családi és utónév;
● születési családi és utónév;
● születés helye;
● születés ideje;
● vendég neme;
● állampolgárság;
● anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza);
● személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai;
● harmadik országbeli állampolgár esetében** a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.

Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő 14. életévét betöltött vendég az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshelyszolgáltatónak bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshelyszolgáltató jogosult elkérni a 14. életévét betöltött vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Kérjük, utazását és érkezését a fentiekre tekintettel tervezze meg! Szíves együttműködését ezúton is köszönjük!

 

* HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:
● a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
● a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
● a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet. ** harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek