// „A párbajozók táncolni kezdenek” – A filozófia mint beszélgetés //

A modern európai kultúra egyik legfőbb szimbóluma Rodin szobra: A gondolkodó. Ez a szobor a gondolkodást egyéni, a környezet zavaró hatásait kizáró, gyötrelmes tevékenységként mutatja be. A gondolkodásról, tudásról és tanulásról való felfogásunk mind a mai napig jórészt ezt a felfogást tükrözi. Az európai filozófia kezdeteinél, Szókratésznél vagy a későbbi évszázadok számos gondolkodójánál azonban egészen másfajta gondolati gyakorlatot is felfedezhetünk: a közös eszmecserék szokását.

A címben szereplő idézet Erich Frommtól származik, aki amellett érvelt, hogy nem igazi beszélgetés az, ahol az általunk eleve birtokolni vélt tudást osztjuk meg másokkal, sokkal inkább egy olyan folyamat, melynek révén más emberekkel mély kapcsolatba kerülünk. A beszélgetés kiszámíthatatlansága révén válik igazi szellemi és társas kalanddá.

Nemes László előadásában beszámol a felnőttekkel és gyerekekkel régóta folytatott filozófiai beszélgetéseiről, tapasztalatairól, köztük a pszichiátriai problémákkal élő helyi közösséggel, vagy éppen hajléktalan emberekkel folytatott filozófiai beszélgetésekről.

Event: https://www.facebook.com/events/143707343086986/